شعبه مشهد : 43-38929640-051,شعبه زاهدان : 33433893-054,شعبه یاران جم مشهد : 36913310-051
حروف اختصاری آزمایش

حروف اختصاری آزمایش

تعداد نمایش : 228 تاریخ انتشار : 1398/1/26 نظرات :(0)

حروف اختصاری آزمایش

FBS قند خون ناشتا
MCHC غلظت متوسط همو گلوبین
WBC شمارش گلبول های سفید
RBC شمارش گلبول های قرمز
HB همو گلوبین
HC هماتو کریت( درصد گلبول های قرمز در خون )
HCV حجم متوسط گلبول های قرمز
HCH مقدار متوسط همو گلوبین در گلبول های قرمز
R.D.W ضریب تغییرات اندازه گیری گلبول های قرمز
PLT شمارش پلاکت ها
PTE در صد پلاکت ها
MPV حجم متوسط پلاکت ها
MCH وزن متوسط هموگلوبین
MCV حجم متوسط هموگلوبین
M/E نسبت سلول های زاینده گلبول سفید به قرمز
RDW پهنای گلبول قرمز در منحنی
UA تجزیه کامل ادرار ( PH،رنگ ،بو،توده های متراکم )
TGs تری گلیسیرید ( چربی که باعث رسوب در رگ هاو عروق می شود )
HCG تست حاملگی
FSB آزمایش قند خون

برچسب ها:

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر